Küsimus Kuidas arendada õppivas Eestis tegusaid mõtttetalguid?

Sisukord:
Eestvedaja (vestlusringi juht)
Osalejad
Lahendused
Teemad ja märksõnad, mis vestluses kõlama jäid
Lisatud failid
Algatatud projektid
Panusta ja lisa kommentaar
Avaldatud kommentaarid

Eestvedaja (vestlusringi juht)

Üles

Eestvedaja nimi: Valdo Ruttas

Osalejad

Üles

 1. Jaan Pruulmann
 2. Agu Vissel
 3. Mati Tamm
 4. Ants Verliin
 5. Tõnu Mauring
 6. Andrus Stokmann
 7. Koit Timpmann
 8. Edgars Potseps
 9. Jüri Plink
 10. Priit Ruttas

Lahendused

Üles

Mida saan mina teha?

Teha 2009.a. jooksul tagasivaatefilm Eesti mõttetalgute sünnist ja loost aastail 1980-1991.Tegijad: Agu Vissel, Valdo Ruttas

Mida saame teha koos lähima kogukonnaga/kaasamõtlejatega?

1.Käivitada sügisest maakondades mõttetalgud (NB! MItte ARM formaat!), kaasates kohapealseid 80ndate mõttetalgute veterane,kindlasti ka kohalike koolide õpilasi.Eestvedajaks Andrus Stokmann. 2.Käivitada 2009.a.jooksul innovatsioonitalgud (süsteem-tegevuslikud).Kavandatav kestvus min 3 päeva:organiseerijad: Mati Tamm, Jaan Pruulmann,Valdo Ruttas

Kui eelnevast ei piisa: mida saaks teha riik/ühiskond küsimuse lahendamisel?

1.Elustada 2009/2010 mõttetalgud õpetajate täienduskoolituses. Alustada muusikutega (Jüri Plink) ja füüsikutega 2.Käivitada kollektiivse mõttetöö vormide valdajate koolitus (koos Liider 2020+eestvedajtega Liitudes teiste talgurühmadega, kes tegelesid haridusega, korraldada tegusad haridustalgud.

Teemad ja märksõnad, mis vestluses kõlama jäid

Üles

Elukestev õpe

Lisatud failid

Üles

Vestluskäik: Vestluse käik.docx (10 KB)
Video:
Algatatud projektid

Üles

Lisa uus projekt

Panusta ja lisa kommentaar

Üles

Siin võid lihtsalt öelda tunnustava ja toetava sõna eestvedajale, kuid eelkõige ootame siia sinu aktiivset panust idee elluviimisel. Anna eestvedajale teada, kuidas saaksid sina teda aidata — näiteks öeldes, et tulen punti või on pakkuda idee elluviimiseks vajaminevaid ressursse või tahaksid olla lihtsalt kursis, kuidas projekt edasi kulgeb, et õigel ajal juba abi pakkuda.


Avaldatud kommentaarid (45)

Üles

 • Mati04.05.2009 |21:07

  huvitav idee, tahaks sellest rohkem kuulda mille poolest erineb selline mõttetalgute vorm Avatud Ruumi meetodist ? kas oleks võimalik selle kaudu täiustada mõttetalgute tulevast formaati
 • Merike04.05.2009 |21:43

  Toetan iati ideed, et mõttetalgute traditsioon võiks Eesti edasi areneda. Oleksin ise ka valmis panustama. Lisaks oleks huvi mõelda edasi sellele, kuidas teha mõttetalgud selgemaks ka lihtsale inimesele (et ei hirmutaks ära).
 • Piret06.05.2009 |11:33

  Ise kojavanemana tajusin, et omavaheline suhtlemine on vajalik ning eriti väikeses kohas saavad inimesed omavahel suheldes ise väga palju korda saata ja ära teha. Tulemuslikuks tegevuseks oleks just vaja sellised loovaid ja nö. mitteformaalseid arutelusid. Toimuda võiksid need sagedamini kui kord aastas - vähemalt kord poolaastas või kvartalis.
 • Jüri Ginter07.05.2009 |18:29

  1. mail toimusid arutelud avatud ruumi meetodist kohandatud variandi alusel. Kes soovib mõttetalgute ja avatud ruumi meetodi võrdlust, palun kirjutage mulle aadressil jyri.ginter@gmail.com
 • Jüri Ginter09.05.2009 |09:20

  Soovitan kindlasti lugeda Daniele Monticelli esseed 9.mai Postimehe lisas AK. Tundub, et mõttetalgute aeg on kätte jõudnud. DM teeb muidugi kahjuks vea, kuna arvab, et mõttetalgud tekkisid selle, mitte aga eelmise kriisi ajal 80-ndatel aastatel.
 • Tiiu 09.05.2009 |17:18

  Olen väga poolt nii mõttetalgute ideega õpetajate täienduskoolituses kui haridustalgute korraldamise osasja tahan kindlasti ise ka osaleda.
 • Jüri Ginter12.05.2009 |09:13

  Mõttetalgute teemal ilmus täna, 12. mail minu artikkel Postimehes "Osalus ärkab". Ootan kaasamõtlevaid kommentaare.
 • Ruuta12.05.2009 |15:13

  Tulen kaasa mõtlema! Ja vanade mõttetalgurite üles leidmiseks võiks kasutada ka seda lumepalli süsteemi, et igaüks teataks oma sõbraks jäänud talgurile sellest ideest.
 • Valdo Ruttas12.05.2009 |16:52

  See lumepalli-idee on väga hea. Annan ka teada, et lähiajal läheb Agu ettepanekul ja modereerimisel ning Jaani tehnilisel toel käima eelmise perestroika aegsete mõttetalguveteranide veebikeskkond. Nii et, 80ndate aastate mõttetalgulised - pange oma vanad mälestused ja uued mõtted valmis!Muidugi on ka uus põlvkond on teretulnud!
 • Valdo12.05.2009 |18:52

  Soovitus mõttetalguhuvilistele: vaadake ka Tallinna VIP-Lala mõttekoja ideid. On ju kokkupuutepunkte?
 • Priit14.05.2009 |16:44

  Videod said küll kronoloogilises järjekorras üles laetud, aga siia lehele ilmusid mingi oma süsteemi järgi. Igatahes 2. arutelude video peaks olema 1. ja 1. peaks olema 2. Edasi ei oska öelda, mis järjekooras nad tulevad, aga kes kohal olid, ilmselt teavad, millest on jutt.
 • Miina18.05.2009 |10:10

  Inimesed on asjades kinni ja enam välja ei tulda, et omavahel suhelda. Toetan ideed, et arendada inimeste omavahelist suhtlemist.
 • Jana21.05.2009 |14:28

  Niisugused mõttetalgud tuleb kindlasti kiiremas korras käimapanna!
 • Roland21.05.2009 |14:35

  Tekkis nii suur huvi, et tahaks kohe ise kaasalüüa...
 • Margus21.05.2009 |14:37

  Jään huviga ootama asja edasist arengut ja tulen kindlasti oma nõuga appi kui võetakse.
 • Ain21.05.2009 |14:39

  Jään huviga ootama filmi "Eesti mõttetalgute sünnist ja loost aastail 1980-1991"
 • Leida21.05.2009 |14:44

  Mõttetalgute formaat õpetajate täiendkoolituseks on minuarvates väga tark mõte. Olen valmis aktiivselt osalema kui niisugune täiendkoolitus korraldatakse.
 • agu21.05.2009 |19:18

  Siin oli juba jutuks, et käesoleva teema WEB-i keskkond tuleb. Nüüd on natuke olemas ja natuke materjale ka üles pandud: FOORUM http://talgujad.forum.co.ee/ Vanad talgujuurikad! Liituge foorumiga, saatkem oma toonased meenutused ja juhtlaused. JA RAPORDID UUEKS AKTIIVSUSEKS! Huvilised, astuge ligi, lugege ja küsige ja... Proovime järgi, milline on neist kolmest esimene, mitu neist on piisav - TEGU, SÕNA, MÕTE.
 • Valdo Ruttas23.05.2009 |12:53

  Koolifüüsika mõttetalgute ettevalmistusmeeskond ootab endistest ja praegustest koolmeistritest kaasalööjaid endast märku andma kas sellesama kommentaariumi kaudu, eelistatult aga Agu avatud meie oma foorumi kaudu: http://talgujad.forum.co.ee
 • Ene Sarv24.05.2009 |10:43

  Tore! Aeg ammu käes süva-mõttetalgute kasutamiseks seal, kus midagi tõsiselt teha tahetakse. Aga eks tuleb arvestada, et reeglite järgi 3 päeva mõtelda pole kaugeltki nii mõnus kui tulla 3 tunniks kokku ajurünnakut tegema. Eks füüsika-tegijad mäletavad, kui mitu sessiooni oli vaja, et asi enam-vähem käima saada... Igatahes ühinen ja, kus võimalik, panustan.
 • Dagmar Mattiisen24.05.2009 |23:35

  Organiseerisin korteriomanikele omaalgatusliku mõttekoja 1.mail ja me jõudsime pea samale tulemusele, et peame hakkama regulaarselt koos käima, et meie poolt välja pakutud ideed saaksid ellu viidud. Loomulikult on mul lootus, et uusi mõtteid tuleb juurde (kuigi ka olemasolevate teostamine on pähkel). Idee on hea ja ma aitaksin meeleldi kaasa, kui vähegi oskan. Siira lugupidamisega Dagmar Mattiisen
 • Eino Väärtnõu25.05.2009 |16:21

  Pakun välja idee, mida pakkusin juba laulva revolutsiooni ajal, nime all "Tallinna foorum": käivitada pidevalt toimiv avalik kohalik kodanike foorum, kus eelnevalt arutlusteema registreerinud ettekandja kannab ette vabalt kogunenud kuulajatele oma ettepanekud ühiskonnas mingi probleemi lahendamiseks. Omavalitsus tagaks foorumi ruumi ja tehnikaga, juhiks foorumit selleks palgatud moderaator, kutsutaks kohale meedia, kes arutelu laiale avalikkusele hiljem edastab. Registreeritud teemad ja nende kohta käivad ettepanekud avalikustatakse varakult meedias, nii et ärksamad kodanikud teavad, keda ja millest nad tulevad kuulama ning sellele oma poolehoidu või vastuväiteid välja käima. Omal ajal toimus vana Sakala keskuse suures saalis siiski paar sellist foorumit, kuid siis asi soikus. Arvan, et ühiskonna aktiviseerimiseks oleks selline vorm väga mõjuv.
 • Jüri Ginter26.05.2009 |12:33

  See on hea mõte koguda kokku konkreetsed ettepanekud probleemide lahendamiseks. Seejärel võiks korraldada selliste ettepanekute avaliku arutelu. Erakond Eestimaa Rohelised teeb sellega algust järgmisel esmaspäeval, 1. juunil Tartus Kompanii 6 kell 18, kui me tutvustame ühte 1. mai talgutel välja käidud mõtet lastehoiu teema. Meil on kindel soov sellist ettepanekute tutuvstamist ka jätkata. Ma ei oska (võibolla isegi oskan, aga ei taha) kommenteerida, miks seni riigiasutused ning vallad ja linnad ei ole näidanud üles aktiivset huvi lahenduste vastu. Pigem kogutakse salakaebusi, nagu maksuamet oma suurte plakatitega või korraldatakse konverentse, kus kurdetakse probleemide üle. Seni aga ootan ettepanekuid eelkõige hariduspoliitika ja Tartu linna arengu osas, kuna seal on mul kõige suuremad võimalused neid ettepanekuid realiseerida või toetada. Aadress on jyri.ginter@gmail.com
 • Valdo01.06.2009 |10:05

  Dubleerin ka siin ideepangas üleskutset, mille hüüdsid välja Ene Sarv ja Jüri Ginter: Hariduse teema eestvedajad 1.mail ja teised huvilised! Kui teil on tahtmine kaasa lüüa Haridustalgutel, et 1.mai mõtted saaks teoks, andke endast märku kas siin kommentaariumis või meie foorumis http://talgujad.forum.co.ee
 • Valdo04.06.2009 |13:04

  Tänasest on meie uus avatud netivärav http://talgujad.tartu.ee Palume lahkesti sisse astuda!
 • agu09.06.2009 |23:39

  Meie üheks plaaniks on Talgujate veerandsaaja või rohkem aasta kohta filmiloo tegemine. Otsustasime jõudumööda teha ka lühikesi päevakajalisi klippe. Praegu on alljärgneval aadressil esimene olemas: http://www.youtube.com/talgujad
 • Valdo28.06.2009 |14:43

  Soe soovitus kavandatavate haridustalgute osalistele: külastage füüsikute kodulehte http://www.fyysika.ee/fyysika/videosillad/eklass mõtete ärgitamiseks IKT vahendite võimalustest koolis
 • Valdo28.06.2009 |17:10

  Parema vaadatavusega kanalite otsinguil on Agu paigutanud minu kolmanda iganädalase mõttetalgulise päevakajalise videoklipi ja uue asjana Jüri Ginteri mikroloengu osalusest ja demokraatiast uude kohta: http://video.delfi.ee/user/talgujad
 • VALDO RUTTAS (asjatundja)09.07.2009 |15:30

  Idee/lahenduse laiem mõju:

  Tähelepanu!!! Talgujad alustavad Haridustalgute ettevalmistusi töötoagaTartus Salme tn 1a Tõœ Haridusteaduskonnas 25.juulil 2009 kell13. Kõik Hariduse ja elukestva õppega tegelnud eestvedajad on oodatud, aga teretulnud on ka teised sellest valdkonnast tõsiselt huvitatud inimesed. Täpsema info leiate talgujate foorumist: http://talgujad.tartu.ee vt. link: Lähim ülesanne:

  Taustainfo:

  Vajadused teostamisel:

 • Valdo26.07.2009 |13:34

  25.juulil sai esimene ME hariduse töötuba Tartus teoks. Tänan südamest kõiki kaasalööjaid, keda sügavale südasuisele puhkuste ajale vaatamata kogunes üle ootuste palju. Ideepanga külastajad! Palun astuge sisse talgujate foorumisse http://talgujad.tartu.ee kus hakkavad kohe ilmuma kokkuvõtted eelmisel laupäeval tehtust. Aga veelgi tähtsam: Järgmine mõttekoda on plaanis korraldada 22.augustil Tallinnas. Lööge kaasa!
 • Valdo31.07.2009 |07:10

  25.juuli mõttekojas konkretiseeris meie rühm 1.mail püstitatud küsimust. Nüüd arutasime teemal "Kuidas viia mõttetalgu meetodid kooli?" Selle arutelu kohta tehtud rühma ettekande video on näha http://video.delfi.ee/album/3905/ Momendil toimetavad rühma liikmed rühmatööl arutatu teksti, mis peagi talgujate kodulehele jõuab. http://talgujad.tartu.ee
 • Valdo Ruttas11.08.2009 |13:59

  Hariduse teemaline teine töötuba on 22.augustil kl 13-18 Tallinna Ülikooli uues õppehoones Uus-Sadama 5 Selle kavandamine juba käib meie kodulehel. Vt. ja pane end kirja! http://talgujad.tartu.ee
 • Jüri Ginter29.09.2009 |08:48

  23. septembris toimunud ajurünnaku tulemused on nüüd foorumis http://talgujad.forum.co.ee/klubi-f15/tartu-ajurunnaku-tulemused-23092009-t138.htm#337 Sealt leiate täpsemat informatsiooni ka 21. oktoobriks kavandatud seminari kohta, mille teemadeks on refleksioon ja õpetajate võrdlusuuring ning 6.-8. novembriks kavandatud mõttetalgute kohta.
 • Honfogenjoype18.11.2009 |01:56

  DistFupsdauts <a href="http://avsfedvvvssk.com">abed</a>
 • Jüri Ginter23.01.2010 |11:44

  Vahepeal on toimunud mõttetalgud http://talgujad.forum.co.ee/6-8-nov-2009a-hariduse-mottetalgud-f14/, seminar http://talgujad.forum.co.ee/seminar-f16/enesemaaramise-seminar-t179.htm ja kaks klubiõhtut http://talgujad.forum.co.ee/klubi-f15/ Järgmine seminar 18.02 on ühtlasi Eesti Haridusfoorumi eelfoorumiks. Teemaks on väärtuskasvatus. Täpsem info http://talgujad.forum.co.ee/seminar-f16/vaartuskasvatuse-seminar-t186.htm
 • Valdo Ruttas04.05.2010 |15:48

  1.mail 2010 pidasime mõtte- ja töötalguid Märdimetsas Põlvamaal. Mõttetalgulistest olid pooled mullusest Descartes´i Lütseumi rühmast. Tegime kokkuvõtte aasta joo jooksul tehtust, täpsustasime MTÜ A1A Talgujad visiooni ja kavandasime oma arengustrateegiat. Üle kümne tunni väldanud talgupäeva lõpetas seminar "Mudelid ja skeemid. Tiivad või kammitsad?"
 • Mimosa17.01.2012 |23:40

  No qsuieton this is the place to get this info, thanks y'all.
 • jurncjon18.01.2012 |12:39

  DtVidi <a href="http://ztoqlafngefz.com/">ztoqlafngefz</a>
 • rhwiaddyay18.01.2012 |17:47

  C82HSe , [url=http://cqcfyfxneken.com/]cqcfyfxneken[/url], [link=http://mroiqfuyxjef.com/]mroiqfuyxjef[/link], http://siblxpbzhtzy.com/
 • ykadbebdz19.01.2012 |14:43

  Ml7LNc <a href="http://uqgbafpqjqiy.com/">uqgbafpqjqiy</a>
 • xumydytdcu21.01.2012 |20:31

  xeJ1ws , [url=http://mqushhlqayvj.com/]mqushhlqayvj[/url], [link=http://lmxrpgdjybdi.com/]lmxrpgdjybdi[/link], http://quzxmpdcxewd.com/
 • Mervat10.10.2013 |17:11

  a Comment We have gone over a few basics in proeivus blog posts about how a cigar is made, but when you stumble onto a great visual teacher such as this infographic, one cannot help but
 • Nadia11.10.2013 |04:29

  Special Delivery who the bloody <a href="http://byqejdpq.com">barastd</a> took this video? the pair is doing good, they are very perfect, but the picturaization, visuals camera angles are waste and nothing comparing hte hard work of the couple. dear partners, better to hire a good cameraman
 • Birds12.10.2013 |15:44

  Would you like a receipt? I would love to have a byofriend who would fuck me when he had invited a LOT of his friends over and left the door open for them to just walk in and join us http://gyybzdqbmi.com [url=http://ywalhwscm.com]ywalhwscm[/url] [link=http://wszmicpko.com]wszmicpko[/link]
 • Bibi14.10.2013 |07:49

  Have you got a current drvniig licence? Great clip..super hot chick with huge tits, very into the sex. and huge cocks that shoot great loads on her hot face. http://wbyuxfxixgk.com [url=http://hvrohg.com]hvrohg[/url] [link=http://ulindzuayz.com]ulindzuayz[/link]