Tegutsevad töötoad

Peale mõttetalguid hakkas koos käima mitmeid temaatilisi töötubasid, mis koondavad neid inimesi, kes 1. mail erinevates Eesti paikades ühel teemal arutlesid. Üheskoos arutatakse, mida oleks kodanikualgatuse korras võimalik oma teemal Eestis ära teha.

Töötoad on regulaarne võimalus samast teemast huvitatud inimestel koos käia ja midagi meid ümbritsevas elus paremaks muuta. 

 

Koostöötuba

Töötuba töötab selle kallal, et vähendada lõhesid inimeste vahel meie ühiskonnas, edendada nende vastastikust mõistmist, suhtlemist ja koostööd. Töötoa kodulehelt võib lugeda sellest lähemalt.

Töötoa eestvedaja on Aleksander Valdmann, aleksander @minueesti.ee, tel 533 000 20, POP 5907 4307.


Avalike teenuste töötuba

Töötoa eesmärk on otsida koos lahendusi avalike teenuste kasutajakesksemaks osutamiseks, teha ettepanekuid ja võtta initsiatiivi avalike teenuste, hea halduse ja e-riigi arendamisel. Uurime mis on need asjad, mis vajavad lahendamist ja lepime kokku kuidas me koos seda teeme.

Töötoa teine suund on arendusprojekt "Seitse ühe hoobiga", mis on suunatud omavalitsuste ja kodanikeühenduste koostöö soodustamisele avalike teenuste osutamisel. Projekti käigus:
* vahendame informatsiooni, miks ja kuidas avalikke teenuseid delegeerida kodanikeühendustele;
* loome teadmisteportaali, kuhu kogutakse avalike teenuste ühendustele üleandmise kohta teavet, näiteid, küsimusi-vastuseid ja mis saab olema avalike teenuste üleandmisega seotud teemade ristumispunkt;
* disainime avalikke teenuseid koos vajaliku tarkvaralahendusega, mis on praktiliseks näiteks ITK vahendite kasutamisest teenuste osutamisel, teenuste delegeerimisel ühendustele, teenusedisaini põhimõtete tutvustamisele ja levitamisele avalike teenuse väljatöötamisele. 

Töötuba veavad Hille Hinsberg ja Geroli Peedu. Kontakt: geroli @minueesti.ee, tel 53422378.

Mereteemaline töötuba “ Eesti mereriigiks”

Mereteemalisest töötoast kasvas välja seltsing Rannarahva Koda, mille liikmete sooviks on aidata kaasa merega seotud organisatsioonide, merenduse spetsialistide, mere- ja rannakultuurist huvitatud inimeste ning teiste huvigruppide võrgustumisele. Koja liikmete eesmärgiks on väärtustada Eestimaa unikaalset mereäärset asukohta ja aidata kaasa Eestimaa muutumisele mereäärsest riigist taas tõeliseks mereriigiks. Vaata www.rannarahvakoda.ee 

Rannarahva Koda koos Mereblogiga veavad eest ka Muinastulede öö traditsiooni muutumist üle-eestiliseks. Vaata täpsemalt: www.muinastuled.ee

Töötuba veab Riina Aasma, riina @viimsivald.ee, tel 50 94 272

 

Demokraatiateemaline töötuba

 Siin arutatakse teemadel “ Kogukondlikkus ja omavalitsemine” ja “ Ühiskonna visioon ja riigivalitsemise mudel”. 2010 aastal viidi ellu Meie Eesti mõttetalgud Eesti visiooni üle koostöös Arengufondiga.

Haridustöötuba

Hariduse teemal käivad huvitatud inimesed koos nime all Talgujad, kes ühistes aruteludes leiavad uusi võimalusi haridussüsteemi parendamiseks ja arendavad edasi mõttetalgute formaati. Tegevus toimub klubilises vormis ja nii eesti kui vene keeles.

Talgujate kodulehekülg asub: www.talgujad.tartu.ee 

Talgujate eestvedajad on Valdo Ruttas ja Jüri Ginter, jyri.ginter @gmail.com, tel 56 663 101.

Kogukondade teemaline töötuba “Kuidas toetada kogukondi Eestis”

Selles töötoas käisid inimesed, kes on huvitatud oma kogukonna käekäigust ja kogukondlikust arengust Eestis üldisemalt. Töötoas arutati, kuidas kogukonda määratleda, kas ja kuidas võiksid kogukonnad riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesandeid oma õlule võtta, kuidas vahetada paremini kogemusi ja mis võiks olla kogukondade tulevik Eestis. Töötoa eestvedajad jätkavad kogukondliku mõtteviisi edendamist teistes organisatsioonides ja konkreetseid ideid ellu viies.

Töötoa eestvedajad olid Erkki Peetsalu, Madle Lippus ja Toomas Trapido.

Mahepõllundusteemaline töötuba “ Sööme Ära”

Töötuppa on oodatud kõik inimesed, kes tahavad süüa head ja puhast eestimaist toitu või kes seda ise kasvatavad. Töötoas analüüsitakse olemasolevaid võrgustikke, ettevõtteid ja mittetulundusühinguid, kes täna juba tegelevad Eesti talunike toodete vahendamisega tarbijateni.  Selle baasil püütakse üheskoos leida lahendusi - kuidas hea eestimaine toit oleks taskukohase hinnaga reaalselt kättesaadav igale (linna)inimesele. Töötuba tegeleb praktiliste lahenduste katsetamisega.

Kontakt: Marit Otsing, marit @bucha.ee, tel 5117327.

Töökohtade loomise teemaline töötuba “Ettevõtlikkus ja uued töökohad”

Töötoa eesmärgiks oli leida võimalusi, kuidas vähendada töötust nii kohalikul kui üleriigilisel tasandil, vahetada ideid ning luua eestvedajate grupp edasiste tegevuste jaoks. Töötoa eestvedamisel on teoks saanud palgatoetuste seaduse muudatus, mille järel on oluliselt hoogustunud palgatoetuste meetme kasutamine töötute palkamiseks. Samuti algas RMK suurmeede töötute palkamiseks metsa koristamisel. Käesolevaks hetkeks on töötuba aktiivse tegevuse peatanud.

Kontakt: Vello Tamm, vello @minueesti.ee , tel 52 68 017 

Toetab:           

 

Prügiklubi

Prügiklubi eesmärgiks on leida võimalusi, kuidas hoida Eestimaa metsad prügist puhtana. Peamine suund on erinevate ennetustegevuste väljatöötamisel. Kui soovid prügiennetuses kaasa lüüa, tule kampa. Vaata kodulehte: http://prygiklubi.blogspot.com/

Prügiklubi viis koostöös JCI GO Kojaga ellu projekti " Üksmüts", mille eesmärk on õpetada lastele keskkonnahoidu läbi mängulise formaadi. Vaata projekti kodulehte: etendus.jci.ee

Kontakt: Tõnu Tuppits, tuppits @gmail.com, tel 5072572.

 

Pererahvatuba

Töötoas räägiti lastehoiust ning leiti mitmeid ideid, mida Eestiski rakendada, näiteks riigi poolt doteeritud päevahoid Soome eeskujul. Teine valdkond oli mõttetalgutel erinevates kohtades teemaks olnud abivanaemade ja -vanaisade programm, kus iga pere saab soovi korral endale abivanaema, kes on lastele tõelise abivanavanema eest.

Sellel teemal on alati oodatud kaasa mõtlema Pererahva Tuppa, kontakt Marit Ummelas, pererahvas @gmail.com, tel 5276008.