Teemade toimkond

Teemade toimkonna ülesanne on teemadele taustinformatsiooni loomine ja teemade kaupa diskussiooni  tekitamine foorumis, et 1. mail oleks kõigil lihtsam lahendusi leida.

Teemade toimkonna liikmed:


 

Geroli Peedu

Teemade toimkonna juht
The Themes Team Leader


 

 

Hanna- Liisa Ruul

Teemad: stressiga toimetulek; maaelu;
väärtused ja kultuur; haridus ja elukestev õpe;
tervis, sport ja sisukas vaba aeg.

 


 

Katrin Soom

Teemad: ettevõtlus ja töökohad;
ühistegevus ja koostöö; loodusväärtused.

 


 

Anna Alanis

Teema: valitsemiskultuur

 

Anna Tiido
 

 

Anna Tiido

Teema: Eesti maine
Teemade venekeelne koordinaator
Töökoht: Välisministeerium

 

Aleksandr Saarse
 

Aleksandr Saarse

Teemade venekeelne koordinaator

 

 

 

Kristi Kuningas

Teema: eluterve vanadus

 

 

 

Kulno Kesküla

Teema: loovus, avatus ja uuendusmeelsus

Lauri Abel

Teema: turvalisus ja hoolivus
Töökoht: Kaitseministeerium

 

Tiia Somer

Teema: linnaelu

 

 

Toivo Ellakvere

Teema: mobiilsus ja transport

Egert Ivask

 

Egert Ivask

Tehniline abi