Kommunikatsioonitoimkond

 


 

Anneli Ohvril
Kommunikatsiooni toimkonna juht

Татjana Lavrova
Vene kommunikatsiooni juht

Aare Harak

Agu Uudelepp

Eneli Kristenbrun
reklaami koordinaator

Heidi Hanso

Hille Hinsberg

Kadri Allikmäe
Sisekommunikatsioon

Karoli Hindriks

Krista Niit

Lee Murrand

Liine Toomse
sisekommunikatsioon

Meigo Pruudel

Merit Miller

Rain Veetõusme
  
Rene Pall
 
Ville Jehe