Kohalik teema

Vaba ehk kohaliku tähtsusega teema eesmärk on leida ennekõike kohalikule probleemile kohe koos äratehtav lahendus.

Kojavanemad, kes tunnevad kohalikke olusid saavad vastavaid olulisi küsimusi tõstatada. Näiteks võiksid inimesed üheskoos otsida lahendust, kuidas korraldada kohalikku transport oma jõududega või kuidas luua külale kiigeplats. Samahästi võiks aga ka ettevõtjad pead kokku panna ning üheskoos leida lahendus, kuidas suuredada meie eksporti või leida parem koostöö tootjate ja disainerite vahel.

Enne 01. maid on hea selliseid ideid ja mõtteid arutada foorumis, kus on loodud iga maakonna kohta jaotis ning seal on võimalik  valla, linna, küla kaupa arutada olulisi probleeme ning lahendamist vajavaid küsimusi.  

Kutsume Sind kohalike küsimuste üle arutama FOORUMIS