Loovus, avatus ja uuendusmeelsus

Veidi muigav tõlgendus evolutsiooniteooriast kõlab nii: ahvist sai inimene pärast taipamist, et kivi kõlbab kasutada muukski kui sinna vastu varba äralöömiseks. Ühiskonda viib edasi julgus ja võimekus mõelda loovalt, leida kõikjalt uusi ideid ning neid ellu rakendada ehk innovatsioon. Lapsena vaatasime maailma avalisilmi ning pakkusime vanematele üllatuse üllatuse otsa ja suutsime tavateadmisest kaugele eemale mõelda. Mida rohkem säilib kogu eluks  lapselikku avastamis- ja katsetamisrõõmu, seda põnevam ja mõnusam on maailm. Kõik tupikuna paistvad olukorrad on seda vaid mingil moel piiratud mõtlemise jaoks. Kui kaovad piirid mõtlemiselt, kaovad ka paljud senini koostööd takistavad tõkked.

Illustreerivaid küsimusi:

 1. Kuidas viia kokku ideed ja nende teostamine? Ideedest puudust pole. Need on kõikjal ja tuleb vaid kinni püüda. Mõnel on selleks rohkem annet, kuid teistel taas enam oskusi midagi reaalset ära teha. Kuidas need ideedepüüdjad ärategijatega samasse paati saada ja usalduslikku koostööd tegema panna, see on Eestis SUUR küsimus? Mõtle ja aita!
 2. Kuidas õppida midagi uut teiste elualade inimestelt ja arendada ennast? Avatud olla tähendab seda kahes suunas. Olla vastuvõtlik teiste mõtetele ja ideedele, tähendab teiste märkamist ja kuulamist, aga ka oma ego allasurumist. Kuid avatud olles ja iseennast usaldades, saab ka end kuuldavaks teha ja leida oma mõtetele kaaslasi ning koos midagi ära teha!
 3. Kuidas olla vastuvõtlikum uutele ideedele selle asemel, et otsida süüdlasi vanade asjade ebaõnnestumises? Iga uuendusega kaasneb risk olla valel teel või ajast eest (vahel ka maas:). Ka käima õppides tuleb palju kukkumist, kuid see tasub lõpuks ära. Nii et, kuidas taluda kaotuse valu ja ikka uuesti tõusta? Teised aitavad kui neid oma teele kaasa kutsud!
 4. Kuidas muuta Eesti loomeparadiisiks? Meil on kõik eeldused olla erilised. Seda pakub meie õnneks veel puutumatu loodus ja rahva võime ellu jääda ka keerulistel aegadel. Surutisest tekib rõhk, mis pääseb välja loomepuhangutena. Sellise kauni loodusega ülepodiseva mõttepajana võiks ju Eestis päris mõnus elada olla. Milline on Sinu visioon? Jaga teistega!
 5. Kuidas teha nii, et Eesti ettevõtted looksid ja kasutaksid rohkem uusi tehnoloogiaid? Statistika näitab, et teiste Euroopa riikidega võrreldes, ei ole eesti ettevõtted eriti innovatiivsed. Aga just uute tehnoloogiate arendamine ja seeläbi suurema lisandväärtuse loomine on see, mis tagab püsiva majanduskasvu. Kuidas saame Eestis tarbijatena meie ettevõtjaid innovatsioonile innustada?

Millisele küsimusele tuleks veel lahendust otsida? Lisa oma küsimusi ja mõtteid FOORMISSE.

Reet Aus - avatus, loovus ja koostöö

Reet Aus on moekunstnik, kes väärtustab taaskasutust. Oma tegevusega on Reet üldisest foonist kogu aeg väljaspool olnud. See on olnud tema teadlik valik. Aastaid tagasi ei saanud keegi aru sellest, miks ja millega ta tegeleb.

Eestis on päevakorda kerkinud loovus, mida paljuski mõjutab majanduslik olukord, räägib Reet. Inimestelt on justkui ära võetud igapäevane mugavus. See omakorda tekitab ohu- ja hirmutunnet. Hakatakse rohkem oma valikuid üle vaatama. Rääkides loovusest ja kreatiivsust, on see vägagi teadlikkuse küsimus, millises suunas tahad oma valikutega minna. Loovuse olemus on olla paindlik: tuled igas olukorras välja lahendustega, mis viib edasi. Taustaks peaks kindlasti olema eetilisus - oma tegevusega ei kahjusta kedagi teist. Inimesed, kes on oma elus kaugele jõudnud, ongi loomingulised, omades elust siiski tervikpilti.

Aga mida peaks Eestis muutma? Vaata pikemalt "Loe edasi" alt!

Innovatsioon on IN

Tutvu uuendusmeelsete inimestega ja nende pakutud lahendustega
 Innovatsiooniaasta kodulehel IN.ee  Ehk on kellelgi juba lahendus olemas!? Vaata IN.ee avatud ideepanka! Sealt saab loovaid ideid laenuks ilma intressita ja leiad ka neid, kellega koos
1. mail edasi mõelda ja mis veelgi olulisem, midagi kõigile (või vähemalt endale) kasulikku ära teha.

Eesti nokitsejaid ühinege!

Lisaks muud mõtlemapanevat lugemist:

 • Loova majanduse edukusest. Kirjutas Veiko Jürisson
  Igapäevaelu on täis näiteid, mis annavad põhjust rääkida loovuse ja majanduse sümbioosist või vastastikusest käesirutusest, mille tulemusel majanduse kõige nauditavamad õied sünnivad loovusest. Loovus on rakendatud majandusliku edu teenistusse, arvas Audentese ülikooli loovmajanduse lektor Veiko Jürisson.  Pikem artikkel "Loe edasi" alt.
 • Teadmistepõhine Eesti. Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia 2007-2013.

   

HEI - Hea Eesti Idee - ajakiri kõigile!

Innovatsiooniajakirja HEI (Hea Eesti Idee) eesmärgiks on tutvustada lugejatele innovaatilist mõtteviisi ja innovatsiooni juhtimist kui peamist majandusliku edu alust.
Ajakirja antakse välja koostöös Eesti Päevalehe kirjastusega ja seda kaasrahastab EASi ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse programmi raames Euroopa Sotsiaalfond.

Hoia paberit kokku, loe ajakirja EAS veebilehel HEI ja levita seda teistelegi! Koos viime head eesti ideed ellu!

Toimus innovatsioonikonverents noortele, Tartu, 26. märtsil 2009

Noorte Innovatsioonikonverents  - kohtumispaik uuendusmeelsetele noortele, kes läbi ettevõtluse ja ettevõtlikkuse soovivad ühiskonna arengu nimel midagi ära teha.

Päeva jooksul tutvuti ja arutati:
- kuidas on omavahel seotud innovatsioon ja vastutustundlikkus
- mismoodi innovaatilised ettevõtted ühiskonna arengusse panustavad
- kuidas saaks igaüks ise läbi ettevõtluse või ettevõtlikkuse teha uuenduslikke asju ja muuta seeläbi maailma

Vaata mis toimus www.innovatsioon.aiesecestonia.net