01. mai mõttetalgute ülesehitus

1. mai mõttetalgud toimusid avatud ruumi põhimõttel, mille formaati kohandati Minu Eesti jaoks. Igas mõttekojas oli kojavanem, talgujuht ja talgulised.

Kojavanem oli kohalik inimene, kes hoolitses ürituse korraldusliku õnnestumise eest. Talgujuht lõi mõtlema kutsuva õhkkonna, juhtis mõttetalguid ja koostas hiljem kokkuvõtte. Talgulised olid vastutustundlikud Eesti inimesed, kes soovisid oma kodukohta paremaks muuta ja tulid selleks oma mõtteid avaldama, lahendusi otsima ja koos ära tegema.

Igas mõttekojas oli neli teemat- kolm ühiskondlikku teemat ja üks vaba kohaliku tähtsusega teema. Nende järgi koondusid ühesuguste huvidega inimesed ühte mõttekotta.

Talgulised alustasid küsimuste püstitamist. Küsimuse püstitaja, keda nimetati eestvedajaks tõstatas küsimuse „kuidas“ vormis.

Näiteks "Kuidas motiveerida inimesi rohkem ettevõtlusega tegelema?” Seejärel valisid ülejäänud talgulised püsitatud küsimuste seast oma lemmiku ja liitusid vestlusringiga, mis seda küsimust arutama hakkas. Koos jõuati uute ideede ja lahendusteni.

Näide:

Küsimus: „Kuidas saada koht uues lasteaias, kui lapsevanemad muudavad elukohta?“ Lahendus: „Kadri loob sõprade abiga sobiva veebilahenduse lasteaiakohtade vahetamiseks“.

Mõttetalgutel kehtis „kahe jala seadus”: kui vestlusringi arutelu ei tundunud huvitav, oli võimalik tõusta püsti ja liituda mõne teise ja huvitavama vestlusringiga; tekitada enda ümber spontaanne oma vestlusring või lihtsalt ringi jalutada ja omaette mõtteid mõlgutada.

Mõttetalgutel oli veel kaks seadust: kogunesid õiged inimesed ja kõik mis juhtus, pidigi juhtuma.

Lõpuringis kogunesid kõik talgulised jälle kokku ja igal osalejal oli võimalus kõige olulisemana tunduv idee, mõte või tegu veelkord välja öelda.